PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK

1.Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele stránek www.lhl.cz, přičemž uživatelem se rozumí každá osoba, která prohlíží či přispívá do obsahu těchto stránek. Pravidla mohou být průběžně doplňována či pozměňována. Pro uživatele je závazná vždy aktuální podoba těchto pravidel.

2.Číst obsah webu, přispívat do diskuzí, hlasovat v anketách, atp. smí uživatelé pouze, je-li jejich jednání v souladu s platnými zákony ČR. Za své jednání, tedy i obsah svých příspěvků, jsou uživatelé plně odpovědni. Ačkoliv nad nimi autoři webu vykonávají dohled, nenesou za jejich činy, ani za následky jejich chování, žádnou odpovědnost.

3.Ačkoliv je základním principem tohoto webu svoboda projevu a pro všechny občany možnost vyjádřit svůj názor, vyhrazují si správci v zájmu udržení jisté kulturní úrovně stránek právo mazat či cenzurovat obsah příspěvků, které hrubě urážejí jiné občany, obsahují vulgarismy, nebo jsou z morálního hlediska jinak závadné.

4.Návštěvou těchto stránek uživatel potvrzuje, že se seznámil se všemi body pravidel a souhlasí s nimi.

5.Jakákoli reklama či inzerce není na tomto fóru bez souhlasu správce přípustná.Jiří Tůma (jirituma@seznam.cz)